Edina Jelínková Šrůtková

Akademická malířka se narodila 29.12.1914 v Plzni a zemřela 6.1.2003 v Litoměřicích.

Životopis

Akademická malířka se narodila v roce 1914 v Plzni v rodině bankovního úředníka. Ve dvou letech Edině Jelínkové zemřela matka na španělskou chřipku. Aby unikla osamělosti, začala si vytvářet svůj vlastní svět plný citu a laskavosti k bližním. Toto nasměrování se stalo jejím nevšedním životním posláním. Objemná korespondence a osobní přátelství s mnoha spisovateli – F.Halasem, J.Seifertem, K.Bieblem, F.Nepilem, M.V.Kratochvílem, hudebníky, malíři (J.Lada..), s fotografem J.Sudkem a soukromé studium malby u Al.Muchy v Praze ji přivedlo k vlastní umělecké  tvorbě.

V roce 1943 ukončila povolání cizojazyčné korespondentky v Zemské bance v Praze a po sňatku s ak.malířem Václavem A. Šrůtkem se společně přestěhovali do Litoměřic. Tam také našla pro svoji malířskou tvorbu filosoficky hluboké motivy.

Její emotivní motivy byly kontrasty líbezné krajiny Českého středohoří se strastiplnou historií Terezína, smutně proslulý důl Richard na úpatí hory Radobýl nebo zničená krajina s vesnicemi v podhůří Krušných hor.

Galerie umělce

Zanechte nám zprávu