Malíři

Václav Šrůtek

Malíř a hudební skladatel, žák Al. Kalvody, který proslul olejovou malbou pražských periferií a krajiny kolem Berounky.

Václav Alois Šrůtek

Autor realistických olejomaleb podpořených akvarelovou technikou, díky kterým právem obdržel titul „Malíř Českého středohoří“.

Edina Jelínková Šrůtková

Akademická malířka a autorka děl znázorňujících kontrast mezi malebným Českým středohořím a temnou atmosférou Terezína