Galerie

Ediny Jelínkové Šrůtkové

Jejími motivy byly kontrasty líbezné krajiny Českého středohoří se strastiplnou historií Terezína, smutně proslulý důl Richard na úpatí hory Radobýl nebo zničená krajina s vesnicemi v podhůří Krušných hor.

Nabídka obrazů

Na Jadranu pod Pulou

Podvečer

V horách

Rostock

Malá pevnost v Terezíně

Zbytky Lidic po 30 letech