Václav Alois Šrůtek

Václav Alois Šrůtek se narodil 17.11.1912 v Praze Marii a Ing. Václavu Šrůtkovým. Zemřel 19.6.2006 v Litoměřicích.

Životopis

Václav Alois Šrůtek prožil dost neradostné dětství vlivem rozchodu svých rodičů. Díky podpoře náchodské babičky Aloisie mohl od mala rozvíjet své umělecké vlohy. Po studiích ukončených doktorátem na Karlově univerzitě v Praze (obor přírodních věd), absolvoval obor profesury kreslení u profesorů O.Blažíčka a C.Boudy na Vysoké škole technické v Praze.

Po profesorských letech na gymnáziu v Praze odešel po II.světové válce se svou ženou Edinou do Litoměřic, kde nejprve učil na zdejším gymnáziu. V roce 1948 své působení ve školství ukončil (reakce na politický nátlak) a nadále byl pracovně veden jako „svobodné povolání„.  V r.1948, kdy byl ustaven Svaz českých výtvarných umělců, (severočeská pobočka v Ústí n.L.) se stal jeho členem. V této organizaci během dalších let zastával několik bezplatných funkcí jako zvolený poradní člen uměleckých komisí. Živě se zajímal o činnost amatérských výtvarníků a stal se nezištným podporovatelem kulturního života v Litoměřicích.

Jeho malířská tvorba technikou olejomalby, v základu realistická, je významně doplněna uvolněným rukopisem v technice akvarelu a lavírované kresbě štětcem.

Náměty čerpal hlavně v krajině Broumovska a Českého středohoří, takže byl často nazýván“ Malířem Českého středohoří“. Při své tvorbě často používal také grafickou techniku litografie, u níž zároveň inovativně zdokonaloval technologii.

Jako malíř se zúčastnil velké řady výstav samostatných i členských, regionálních, celostátních a zahraničních – evropských i zámořských. Byl vzdělaný diskutér, zásadový a čestný člověk širokého rozhledu. S jeho bývalými studenty jej pojilo doživotní přátelství. Ve svém milovaném ateliéru v obci Hlinná až do svých 94 let umělecky tvořil, byl aktivní a udržoval srdečné a živé kontakty s mnoha přáteli i veřejností.

 

Galerie umělce

Zanechte nám zprávu